تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - بازدید اعضای گروه آموزشی از مدارس حامد گرجی وحکمت حسین آباد
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا

 

کارشناش آموزش ابتدایی به همراه اعضای گروه آموزشی منطقه در روز سه شنبه مورخه 28/10/89از آموزشگاه های حامد گرجی وحکمت حسین آباد بازدید نمودند. اهم مطالب عنوان شده در این بازدید به شرح ذیل می باشد

1-بررسی وضعیت آموزشی آموزشگاه ها

2-بازدید از فعالیت های آموزشی وپرورشی آموزشگاه ها

3-شنیدن نظرات همکاران واگاهی از کمبودهای این آموزشگاه ها

در ادامه تصاویر ی از بازدید از آموزشگاه حکمت تقدیم می گردد

 

 

 

 

 

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 دی 1389 توسط مدیر سایت