تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - برگزاری مجمع عمومی معلمان پایه چهارم مدارس ابتدایی منطقه بسطام
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا

بمنظور تبادل نظر ؛همفکری ؛استفاده ازتجارب ؛خلاقیت ها وابتکارات همکاران مجمع عمومی معلمان پایه چهارم مدارس ابتدایی منطقه بسطام درمحل سالن اجتماعات پژوهشکده معلم

 


شهرستان شاهرودبرگزارگردیددراین مجمع همکاران باراهبردهای حل مسئله دردوره ابتدایی وروشهای تقسیم درپایه چهارم بیشترآشناشدنددراین جلسه  مسائل آموزشی فراگیران پایه چهارم نیز مطرح وراهکارهای اجرایی جهت ترمیم مشکلات موجودارائه گردید.برگزاری مجامع عمومی همکاران دوره ابتدایی برابر با برنامه عملیاتی معاونت آموزشی وکارشناسی آموزش ابتدایی منطقه وبارویکرداستفاده ازتجارب همکاران برگزارمیگردد.

برای مطالعه بیشتر

راهبردهای حل مساله دردوره ابتدایی

برای مشاهده متن روی لینک ذیل کلیک کنید

http://persiandrive.com/111429

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 اسفند 1389 توسط مدیر سایت