تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - اعلام نتایج جشنواره فعالیت های عملی وآزمایشگاهی دوره ابتدایی
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا
ضمن تقدیر وتشكر اززحمات كلیه همكاران وفراگیران ؛نتایج جشنواره فعالیت های عملی وآزمایشگاهی پایه چهارم ابتدایی منطقه بشرح ذیل اعلام میگردد.نحوه تقدیر ازمنتخبین متعاقبا اعلام میگردد.


جشنواره فعالیت های عملی وآزمایشگاهی علوم چهارم

سبدارزیابی

آموزشگاه

گروه

رتبه

دخترانه شهری

بانوخادمی

اندیشه

اول

خیرمهدوی

نسترن

دوم

فاطمیه

گل مریم

سوم

دخترانه روستایی

بنت الهدی

شاهین

اول

22بهمن

گل نرگس

دوم

حضرت خدیجه

دانش

سوم

پسرانه روستایی

خرقانی

گل محمدی

اول

کاشانی

ابرهای سفید

دوم

عماریاسر

سادات

سوم

شهری پسرانه

 

شهید رجایی

شهیدرجایی

اول

//

گل محمدی

دوم

بایزیدبسطامی

نیلوفر

اول

 

 

 

 

گروه برتر جشنواره

بنت الهدی

شاهین
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 اسفند 1389 توسط مدیر سایت