تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - اعلام نتایج مرحله منطقه ای جشنواره الگوهای برترتدریس مربیان پیش دبستانی
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا

باتشکر اززحمات کلیه همکاران معزز وگروه ارزیاب جشنواره ؛نتایج مرحله منطقه ای جشنواره الگوهای برترتدریس مربیان مراکزپیش دبستانی منطقه بسطام بشرح ذیل اعلام میگردد


همکاران حائزرتبه اول ودوم دراردیبهشت ماه درمرحله استانی جشنواره شرکت خواهندنمود.

رتبه

نام ونام خانوادگی مربی

مرکزپیش دبستانی محل خدمت

1

زهرامشاوره

حضرت رقیه (س)

2

منا علی نیا

حضرت رقیه (س)

3مشترک

سمیه عسگری؛مریم هاشمی

حضرت رقیه (س)؛آیت ا...کاشانی
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 فروردین 1390 توسط مدیر سایت