تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - برگزاری مرحله منطقه ای آزمون مجلات رشددانش آموزی دوره ابتدایی
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا

مرحله منطقه ای آزمون مجلات رشددانش آموزی باشرکت برگزیدگان مرحله آموزشگاهی پایه های سوم ؛چهارم وپنجم مدارس ابتدایی منطقه ی بسطام برگزارگردید


منتخبین این آزمون؛ اردیبهشت ماه درمرحله استانی شرکت خواهندنمود.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 فروردین 1390 توسط مدیر سایت