تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - نتایج بررسی پیك های نوروزی دوره پیش دبستانی وابتدایی
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا
پیک نوروزی پایه اول ابتدایی
باتقدیر وتشكر اززحمات كلیه همكاران معزز ؛نتایج بررسی طراحان پیك های نوروزی دوره پیش دبستانی وابتدایی منطقه بسطام بشرح ذیل اعلام میگردد


  • حائزین رتبه های برتر
  • پیش دبستانی

معصومه سادات حسینی؛ پیش دبستانی حضرت رقیه (س)

  • پایه اول

اعظم صادقی (شهیدرجایی)

  • پایه دوم

مریم السادات هاشمی (بایزیدبسطامی)

  • پایه سوم

زهرابیگم سیدرضایی(۷۲تن)

  • پایه چهارم

عبدا...عجم(آیت ا...كاشانی)

  • پایه پنجم

شعبان امیری(آیت ا...كاشانی)

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 توسط مدیر سایت