تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - جلسه هم اندیشی كارشناش آموزش ابتدایی با حائزین رتبه های برتر جشنواره الگوی برتر تدریس
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا

در روز شنبه مورخه 3/2/90 جلسه ای توجیهی با حضور كارشناس آموزش

وبرگزیدگان جشنواره الگوی برتر تدریس دراتاق كنفرانس اداره برگزار

گردید .اهم مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از

1-بررسی نقاط قوت وضعف جشنواره

2-ارائه راهكارهایی برای اجرای بهتر جشنواره

3- بررسی فرم های داوری

4-ارائه پیشنهادات وانتقادات همكاران

5- تقدیر وتشكر از شركت كنندگان در جشنواره

 
نوشته شده در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1390 توسط مدیر سایت