تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - واحد طرح کرامت کلاس پنجم
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا

 

 

 

 

واحد طرح کرامت کلاس پنجم

ردیف

واحد کار

دروسی که با واحد کار مرتبط هستند

1

توبه

هدیه-درس 20 تلافی

بخوانیم –روان خوانی فصل ششم داستان زال وسیمرغ

2

امیدواری

هدیه- درس13 نگین- درس 2 خورشید در چاه درس 15 دست در دست دوست

بخوانیم-با هم بخوانیم بوی نرگس – چشمه سنگ

قرآن قصه بشارت

بخوانیم- درس 14 طوفان نوح

3

آبرو داری

هدیه –درس 9کتاب کار قصه سوم –درس 21کتاب کار

بخوانیم- درس22 گل هایی از گلزار ادب

4

حل مساله

بخوانیم- درس 5 شجاعت-روان خوانی فصل دوم –

 

5

توکل

تاریخ- درس 15 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران –درس 2-گسترش اسلام

بخوانیم- درس 14 طوفان نوح

6

انصاف

هدیه- درس10 میراث پیامبر-درس 22 حق مردم

بخوانیم روانخوانی فصل پنجم قصه حضرت عیسی وسگ مرده

تاریخ –درس 4 جامعه اسلامی بعداز پیامبر

7

امر به معروف ونهی از منکر

هدیه –درس 12 قایق چوبی –درس 19 باغ سری درس 23 بهترین روز

بخوانیم- روزی که باران می بارید- درس 8 خدمت به مردم عبادت است

مدنی- درس 8 تعاون

8

آزادگی

هدیه- درس 16 کتاب کار-

بخوانیم درس 16 آریو برزن

تاریخ-درس 5 خلافت حضرت علی –درس 6 خلافت امام حسن وقیام امام حسین

مدنی درس 1 استقلال آزادی  جمهوری اسلامی

9

تفکر نقاد

هدیه-درس18 من معتقدم- درس 21 بازی شیرها وپلنگ ها- درس 20 تلافی

بخوانیم –درس 10 داستان یک بیمارستان -درس 12 دو ستاره درخشا ن
نوشته شده در تاریخ شنبه 18 دی 1389 توسط مدیر سایت