تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - اهداف گروه های آموزشی
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا

بسمه تعالی

گروه های آموزشی به عنوان مرجعی علمی و یاری دهنده به معلمان بیش از دو دهه است که در متن نظام تعلیم و تربیت منشا خدمات بسیاری بوده است ؛ به گونه ای که آموزش و پرورش کشور در مرحله ی گذار از رشد کمی و ورود به مولفه های کیفی تا حدود بسیار زیادی وام دار این نهاد علمی می باشد . اما تحولات پرشتاب در عرصه ی آموزش و پرورش و تغییرات انجام شده در آن همچون : برنامه ی درسی مبتنی بر فرایند به جای ارزشیابی مقطعی و پایانی ؛ ، تشکیل مدارس مجازی در کنار مدارس حقیقی ، شیوه های تدریس آزاد و خلاق به جای شیوه های تدریس تقلیدی و ... ضرورت تعریف جدید از نقش و وظایف هر یک از افراد ، نهاده ها و سازمان ها ی مرتبط با حوزه ی تعلیم و تربیت را ایجاب می نماید

در هر نظام آموزشی ، از میان عناصر آن معلمان به عنوان خط مقدم و عامل تحقق بخش اهداف آن نظام تلقی می شوند . معلمان می توانند با وجود کمبود امکانات و فضای آموزشی بستری مناسب و لازم را برای یادگیری و رشد فراگیران تسهیل و فراهم کنند و با به کار گیری شیوه ها و الگو های مناسب تدریس ، ببرخورد ها و روابط انسانی با فراگیران موجب رشد فکری ، اجتماعی و عاطفی ، اخلاقی و خلاقیتی آنان شوند .

از سوی دیگر در کلاس درس ، موقعیت ها و مسائلی برای معلمان پیش می آید که حل آن ها نیاز به فکر و تجربه ی کافی می باشد .

ا زجمله ی این مسائل ی که معلمان با آن روبرو هستند عبارتند از :

چه راهبرهایی اتخاذ کنم تا موجب جلب توجه فراگیران به مطالب درسی شود ؟ عوامل تمرکز بخشی فراگیران چیست ؟چه مهارت هایی را به کار بگیریم تا میزان مشاهده و و یادگیری فراگیران بیشتر شود ؟در برخورد با فراگیران بی انضباط و مخل کلاس چه برخوردی داشته باشیم ؟چه تدابیری بیندیشیم ؟تامیزان و قدرت رهبری معلمان افزایشیابد ؟و..........

گروه های آموزشی ، سازمان یاد گیرنده ای است که همه ی اعضای آن تلاش می نماید ضمن شناسایی حوزه های یادگیر ی ، مهارت های یاد یاد دادن و یادگرفتن را از یکدیگر بیاموزند و بدان عمل کنند و معلمان مخاطب خود را به چنین ویژگی مجهز نموده و به اعتقاد به امر پژوهش به طور مستمر اقدامات خود را بررسی و ارزشیابی نمایند.

ماموریت های اصلی گروه های آموزشی

- فراهم نمودن شرایط لازم و مناسب برای تبادل تجربه و تعامل افکار و اندیشه ها در بین معلمان .

- مسئله یابی در آموزش و پرورش دوره ی راهنماییی تحصیلی

- توسعه ی توانمند ی ها ی معلمان در حوزه های :

- فناوری اطلاعات و ارتباطات

- فرایند یاددهی یادگیری

- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی

- توسعه ی فرهنگ تحقیق و پژو هش

وظایف :

- ایجاد زمینه ی مناسب برای آشنایی معلمان با نظریه ها ی یادگیری

- ایجاد زمینه ی مناسب برای آشنایی معلمان با الگو های فعّال تدریس

- آشنا نمودن معلمان با منابع تهیه و تدوین اهداف ( آموزش و پرورش ، اهداف دوره های تحصیلی ، اهداف دروس و ... )

- اجرای پژو هش های علمی و کاربردی در ارتباط با الگو های تدریس

ب ) کمیسیون بهبود و کیفیت بخشی به به فرایند ارزشیابی تحصیلی تربیتی

وظایف :

- ایجاد زمینه های مناسب برای آشنایی معلمان با اصول و فلسفه ی ارزشیابی

- ایجاد زمینه های مناسب برای آشنایی معلمان با ارزشیابی های کیفی

- آسیب شناسی پیشرفت تحصیلی تربیتی و ارائه ی گزارش علمی و تحلیلی

ج : کمیسیون توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

وظایف :

- توسعه ی فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

- ایجاد زمینه های مناسب به منظور آشنایی معلمان با فناور ی های نوین

- هدایت برنامه های پژو هشی و کاربردی کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه ی ict

- ارائه ی راه کار ها ی مناسب به منظور تهیه و تولید محتوای آموزشی

د : کمیسیون نقد و بررسی و تحلیل قوانین ، آیین نامه ها و مصوبات آموزشی و پرورشی دوره ی راهنمایی تحصیلی

وظایف :

- آسیب شناسی آیین نامه ها ی دوره ی راهنمایی تحصیلی

- تحلیل و بررسی اهداف دوره ی راهنمایی تحصیلی

- مقایسه ی تطبیقی برنامه های آموزشی و درسی سایر کشو رها و استخراج راهکار های محلی و بومی

ه: کمیسیون کیفیت بخشی به امور پرورشی ، راهنمایی و مشاوره ی دانش آموزان

وظایف :

- ایجاد زمینه ی مناسب به منظور احیا ی نقش تربیتی معلمان و آشنایی آنان با اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

- بستر سازی مناسب به منظور آشنایی معلمان و مربیان در زمینه دایت و راهنمایی دانش آموزان در ابعاد سازشی ، تحصیلی و شغلی ، خانوادگی و بهداشتی

- آشنایی معلمان با اهداف ، اصول و رویکرد های نوین پرورشی و راهنمایی و مشاوره

- آسیب شناسی برنامه ها و فعالیت های پرورشی ، راهنمایی و مشاوره
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 دی 1389 توسط مدیر سایت