تبلیغات
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام - جلسه ی توجیهی فراخوان کشوری طرح کرامت(مهارت های زندگی)
گروه آموزش ابتدایی منطقه ی بسطام
ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن را به من بیآموزد نه اندیشه هارا

 

در روز سه شنبه مورخه 10/3/90 در اتاق کنفرانس ادره جلسه  کارسناس آموزش وگروهی از همکاران فعال در

اجرای طرح کرامت در سال تحصیلی 90-89از پایه های مختلف برگزار شد .

اهم مطالب عنوان شده در این جلسه عبارتند از

1-اهداف جشنواره

2-محورهای فراخوان وبحث وتبادل نظر در مورد محورهای مشخص شده

3-ملاک های ارزشیابی (عمومی- اختصاصی)

4-ویژگی های عمومی جشنواره

5- ویژگی های اختصاصی جشنواره

6- نحوه برگزاری جشنواره

در پایان از همکاران تقاضا شد آثار خود را تا مورخه 8/4/90 به اداره ارسال نمایند
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 خرداد 1390 توسط مدیر سایت